It appears you're visiting from a very old browser, or have compatibility mode set to make it seem like you're visiting from an old browser. Please turn off compatibility mode for our URL or visit us from a different browser. Thank you!

Cymru

Manteision arbennig i aelodau sy’n gweithio yn y gwasanaeth sifil a’r sector cyhoeddus

Ymuno â CSSC heddiw

Mae CSSC Sports & Leisure yn sefydliad aelodaeth unigryw ar gyfer gweithwyr yn y Gwasanaeth Sifil a’r Sector Cyhoeddus. Felly, os ydych chi’n gweithio yn Llywodraeth Cymru, yn y Gwasanaeth Sifil neu yn y Sector Cyhoeddus, gallwch gael gostyngiadau arbennig ar gyfer archfarchnadoedd, siopau, ffitrwydd, yswiriant, teithio, gwyliau, digwyddiadau rhithiol a llawer mwy - i gyd am ddim ond £4.50 y mis.

Rydyn ni wedi gweithio’n galed i ddod o hyd i’r bargeinion i wneud eich amser hamdden yn haws.

Goreuon y mis

Dyma ein dewis arbennig ni o’r manteision a’r cynigion gorau yng Nghymru’r mis yma.

CSSC life logo in a circle
CSSC life

Mynediad diderfyn am ddim i ap iechyd a llesiant personol lle gallwch chi ddilyn eich gweithgareddau, cymryd rhan mewn dosbarthiadau ar-lein a dod o hyd i ryseitiau sydd wedi’u teilwra i chi.

Dysgu mwy

Elderly couple sitting in front of a laptop
Cymunedau

Mae gennym lwyth o gymunedau i’ch helpu i gadw mewn cysylltiad, o’n Clybiau Llyfrau a Garddio cenedlaethol i glybiau chwaraeon (rhedeg, cerdded a beicio) i’n cymuned chwarae gemau ar-lein!

Dysgu mwy

A hand planting seeds in rows
Grow Your Own

Manteisiwch ar ein cynnig i gael hadau am ddim i dyfu amrywiaeth o ffrwythau a llysiau gartref neu yn eich rhandir. Mae gennym hefyd ganllaw defnyddiol ar hau hadau er mwyn i chi wybod pryd i blannu.

Dysgu mwy

Cadw site
Cadw

Archwiliwch y gorffennol a dewch â hanes yn fyw gyda mynediad diderfyn am ddim i safleoedd Cadw sy'n cymryd rhan.

Dysgu mwy

Y prif fanteision i aelodau

Rydyn ni’n eich helpu i gadw’n heini, arbed arian ar gostau bob dydd a manteisio i’r eithaf ar eich amser rhydd.

My Savings+ logo cropped into a circle
Arbedion Bob Dydd

Gallwch arbed cannoedd o bunnoedd mewn archfarchnadoedd a siopau, ar filiau ynni, yswiriant cartref, teithio a char a llawer mwy.

Dysgu mwy

A woman doing weights working out at home
Stay Active

Gallwch arbed arian ar aelodaeth campfa, ffitrwydd digidol a dillad ymarfer corff. Byddwn yn eich helpu i gadw’n heini os ydych chi’n ddechreuwr neu eisiau gwthio’ch hun.

Dysgu mwy

tastecard logo cropped into a circle
tastecard

Mae aelodau CSSC yn cael tastecard digidol am ddim sy’n werth £34.99. Mae’r cerdyn yn cynnig 50% i ffwrdd neu 2 am 1 ar brydau a phrydau tec-awê mewn miloedd o fwytai sy’n cymryd rhan. 

Dysgu mwy

Cynigion a digwyddiadau yng Nghymru

Cadw castle
Cynigion

Edrychwch ar yr holl gynigion sydd ar gael yng Nghymru (gyda llawer mwy i ddod wrth i atyniadau ailagor).

Gweld y cyfan

A child carrying a basket of painted eggs
Digwyddiadau

Edrychwch ar yr holl ddigwyddiadau sy’n digwydd o amgylch Cymru neu’n rhithiol, o flasu siocled i wersi dawnsio.

Beth sydd mlaen

A black man holding a red heart made out of card to his chest
Manylion Cyswllt Gwirfoddolwyr

Cysylltwch â’ch gwirfoddolwyr os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi awgrymu budd newydd yn yr ardal.

Dysgu mwy

Blue facebook logo, white lowercase f in a blue circle
Tudalen Facebook Cymru

Yn byw neu’n gweithio yng Nghymru? Dilynwch ein tudalen Facebook i gael gwybod am yr holl newyddion CSSC yng Nghymru!

Mynd i Facebook

Dod o hyd i weithgareddau a chynigion i aelodau yn eich ardal

Yn agos ataf i

Tarwch olwg ar yr hyn sy’n digwydd yn agos atoch chi. Gyda llawer o gynigion a digwyddiadau gwych, byddwch yn dod o hyd i ddigon i’w fwynhau yn eich ardal leol.

Cysylltwch â ni nawr os hoffech wybod mwy am fod yn aelod o CSSC

Become a Member

Join today and become the latest member of the CSSC community!

Supporting Life's True Champions